Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.MYSTERIOUS.pl
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Sklepu internetowego www.MYSTERIOUS.pl jest FERTIS Bartłomiej Barański z siedzibą w Gomunicach NIP 772-229-25-47 REGON 101658572


1. DANE OSOBOWE:


Szanujemy prawo do prywatności Klientów naszego sklepu. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy jedynie do realizacji zamówień oraz (jeśli wyrazisz na to zgodę) w celu informowania o aktualnych promocjach i przecenach w Sklepie Internetowym www.MYSTERIOUS.pl za pośrednictwem wysyłanych newsletterów.
Wprowadzenie danych jest dobrowolne, acz niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji zamówień, bądź otrzymywania newsletterów. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Jesteśmy upoważnieni do gromadzenia następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, adres dostawy (jeśli się różni), numer telefonu, szczegóły dotyczące płatności czy też dane konta bankowego. W każdym momencie masz możliwość wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych, w tym również rezygnacji z otrzymywania newsletterów.


Jesteśmy upoważnieni do przekazania twojego imienia i nazwiska oraz adresu, telefonu, czy adresu e-mail na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia produktu do Ciebie (na przykład operatorów systemów płatności, naszej firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A.).


Gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem możesz uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na Twoje konto w Sklepie Internetowy www.MYSTERIOUS.pl. W tym miejscu możesz wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień zarówno historycznych jak i bieżących oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi czy też wyrazić zgodę lub cofnąć subskrypcję na otrzymywanie newsletterów. Jeżeli nie posiadasz konta w serwisie www.MYSTERIOUS.pl, a chciałbyś skorzystać z dostępu do swoich danych, dowiedzieć się jakie informacje przechowujemy, zaktualizować je lub usunąć napisz do nas na adres e-mail info@mysterious.pl lub listownie FERTIS Bartłomiej Barański ul. Kopernika 5 97-545 Gomunice.


W przypadku danych przekazywanych w trakcie wypełniania formularza czy ankiety dotyczących sugestii i usprawnień związanych z działaniem serwisu, dane te mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z tematem formularza (np. odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu) lub też w celach czysto marketingowych do sporządzenia analiz jedynie na potrzeby i wyłączność serwisu www.MYSTERIOUS.pl


Jesteś zobowiązany do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z naszej winy.


FERTIS Bartłomiej Barański przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. FERTIS Bartłomiej Barański stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.


FERTIS Bartłomiej Barański  nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności witryn, do których linki znajdują się na serwisie www.MYSTERIOUS.pl

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA TEKSTU UMOWY:


Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.MYSTERIOUS.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz paragonu bądź faktury VAT. Osoby zarejestrowane będą mogły zobaczyć wcześniejsze zamówienia w ramach swojego konta, po zalogowaniu.

3. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI PŁATNICZYCH:


Dane dotyczące Twojej karty płatniczej podajesz tylko w Systemie PayU, który zajmuje się autoryzacją transakcji. W ten sposób transakcja odbywa się bezpośrednio między Tobą a Systemem PayU. Nikt inny, również my, nie ma do nich dostępu. Dzięki certyfikowanemu i szyfrowanemu połączeniu z Systemem PayU (SSL) dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej są bezpieczne.

4. CIASTECZKA (cookies)


Niektóre obszary naszej strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia niektórych operacji.
Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Jeżeli nie chcesz aby "ciasteczka" były zapisywane na dysku Twojego komputera - możesz je zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.


Nasze strony przechowują pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: utrzymania po zalogowaniu sesji - by użytkownik nie musiał wpisywać na każdej stronie loginu i hasła, poprawnego funkcjonowania koszyka oraz do celów analizy statystycznej.


Pliki cookies można zablokować i nimi zarządzać (w szczególności usunąć) poprzez ustawienia wykorzystywanej przeglądarki – zwykle w ustawieniach dotyczących prywatności – więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji wykorzystywanej przeglądarki. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na działanie narzędzi Google Analitics, może skorzystać z oficjalnego dodatku do wykorzystywanej przeglądarki dostępnego pod adresem https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout
Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.